Uwaga! Ujawniono w jaki sposób Andrzej Duda zreformuje sądy!

Redaktorka „Faktu” dotarła do informacji, na które od kilku tygodni czeka cała Polska. Sprawa Dotyczy reformy i projektu prezydenckiego odnośnie sądów.

Propozycje prezydenta dają mu więcej uprawnień ale i wiele propozycji PiS odrzuca. Andrzej Duda pozostał przy swojej propozycji 3/5.

W projekcie pojawia się jednak pewna niespodzianka, która zapewne przypadnie do gustu zwolennikom rządu.

Czy PiS przyklaśnie?

W chwili gdy prezydent zawetował ustawy cała Polska wstrzymała oddech. Od tamtego momentu scena polityczna zamieniła się w ring. Szczegóły jakie ujawnia „Fakt” ukazują wyraźne ograniczenie roli ministra sprawiedliwości przy jednoczesnym wzmocnieniu roli głowy państwa.

– Poprzednie ustawy dawały ministrowi sprawiedliwości zbyt duże uprawnienia – mówi Faktowi prof. Michał Królikowski, który pracuje nad projektami.

Nie można przewidzieć jak zachowa się PiS, ponieważ w partii również są podzielone zdania. Jedni zapewne przychylą się do tych propozycji, inni od początku „zadymy” są za tym, aby nie odpuszcza prezydentowi.

– Nie możemy pozwolić na to, aby prezydent de facto rządził państwem wetami – mówi Faktowi jeden z przeciwników dialogu z Pałacem.

Marszałek Senatu określił propozycje jako interesujące, natomiast Beata Szydło nie chciała tego komentować

Tak prezydent chce zreformować sądy:

„1. Prezydent jako arbiter

Przy wyłanianiu sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa konieczna będzie większość 3/5 głosów w Sejmie, aby wybór był ponadpartyjny Jeżeli nie da się uzyskać takiej większości, głowa państwa będzie mogła wskazać własnych kandydatów. Taką możliwość prawdopodobnie będzie miał też Senat.

2. Sędziowie na emeryturę

Prezydencki projekt nie zakłada automatycznego wygaszenia kadencji sędziów Sądu Najwyższego, jak to było w projekcie PiS. Zamiast tego wprowadza zapis o ich odejściu (wszystkich) w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia. Mogliby orzekać dłużej, jeśli zgodzi się na to prezydent.

3. Czynnik społeczny

Prezydent w swoich propozycjach chciałby wzmocnić rolę „czynnika społecznego”. W sądach dyscyplinarnych zasiadać mieliby ławnicy, obywatele swoją reprezentację mieliby także mieć przy wyborach członków Krajowej Rady Sądownictwa.

4. Nadzwyczajna kasacja

Głowa państwa chce wprowadzenia możliwości „nadzwyczajnej kasacji” – specjalnego trybu odwołania od wyroku, który w powszechnej opinii uznany zostałby za niesprawiedliwy. Prawo wniesienia takiej kasacji mieliby prezydent, Rzecznik Praw Obywatelskich czy prokurator generalny.” – informuje Fakt.

 

źródło: Fakt24.pl