Hanna Gronkiewicz–Waltz jest skończona jako polityk! Nic już jej nie pomoże!

Profesor Kik nie wróży Hannie Gronkiewicz-Waltz udanej przyszłości w polityce.
„W tej sytuacji już nic nie pomoże pani Hannie Gronkiewicz–Waltz. Mleko się wylało, dziesiątki tysięcy ludzi utraciły swój komfort życiowy i nie tylko, bo znajdujemy tam przypadki utraty życia, więc w tej chwili nic już nie uratuje Platformy i Hanny Gronkiewicz–Waltz. Jako polityk – w moim przekonaniu – jest właściwie skończona”

W jego poczuciu kobieta jest bardzo złym politykiem „który nie troszczy się o dobro wspólne, zajmuje się technokratyczną stroną zarządzania i który lekceważy stronę społeczną zarządzanego przez siebie miasta. To są zarzuty dyskwalifikujące”.

15 września Gronkiewicz-Waltz zaczęła mieć poważne problemy z Urzędem Skarbowym. Ten zajął na jej prywatnym koncie bankowym ponad 12 tys.zł.
Kwota ta stanowi grzywny, wraz z odsetkami za niestawienie się na czterech rozprawach komisji weryfikacyjnej.

Prezydent Warszawy nie chce stawić się przed komisją, ani zmienić swojego postępowania. Jest zdania, że komisja działa przeciwko niej i jest niekonstytucyjna. Zdążyła nawet odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i złożyła wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

W opinii społecznej Gronkiewicz-Waltz straciła już bardzo wiele. Swoim zachowaniem wciąż pokazuje, że nie jest osobą odpowiedzialną za swoje czyny i nie ma odwagi, aby przedstawić na komisji swoje argumenty.

„Wizerunek pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz od dłuższego czasu jest chyba na najniższym poziomie, jaki można sobie wyobrazić” – ocenił politolog prof. Kazimierz Kik.

Politolog uważa, że bardzo słaby wizerunek Hanny Gronkiewicz-Waltz zaszkodzi również Platformie Obywatelskiej:

„Pani Gronkiewicz–Waltz jest wiceprzewodniczącą Platformy, była długo twarzą Platformy, a Warszawa kierowana przez nią była symbolem sprawowania władzy i wpływów politycznych Platformy Obywatelskiej w Polsce. W związku z tym odkrycie przed społeczeństwem braku nadzoru urzędniczego Hanny Gronkiewicz–Waltz w swojej instytucji uderza w całą Platformę, ponieważ ten brak nadzoru zaowocował ogromnymi dramatami dziesiątek tysięcy ludzi” – podsumował.

źródło: wiadomosci.dziennik.pl