Właśnie w życie weszła umowa! Ta agencja unijna będzie miała siedzibę w Warszawie!

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w obecnej formie działa od października 2016 r. Do jej głównych zadań należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, a także wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych.

Dziś weszła w życie umowa ws. siedziby agencji Frontex w Warszawie.

-To bardzo ważny dzień, ponieważ oficjalnie inaugurujemy prace jednej z największych agencji unijnych. Agencji Frontex, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy oraz dla jej przyszłości – powiedziała Premier Beata Szydło. Podkreśliła także, że Polska jest państwem, któremu zależy na tym, by UE się rozwijała i była  otwartym domem dla całej rodziny europejskiej.

 Praca osób zabezpieczających zewnętrzne granice Unii Europejskiej jest bardzo ważna. Są oni zaangażowani w proces rozwiązywania jednych z największych, najtrudniejszych problemów, jakie niesie ze sobą kryzys migracyjny. Na szczęście udało się wypracować rozwiązania, które przynoszą dobre efekty – oceniła.

Minister MSWiA Mariusz Błaszczak dodał, że jednym z priorytetów Rządu PiS jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom i wszystkim obywatelom UE. – Miarą naszej solidarności jest wspieranie tych, którzy tej pomocy oczekują. Dziękuję za to, że KE przychylnie patrzyła na nasze wysiłki w kierunku podpisania umowy z agencją Frontex – powiedział.

źródło: pis.org.pl