Widzowie TVN ZDĘBIELI! Prowadzącą zatkało. Nikt się takich słów nie spodziewał [WIDEO]

Takiej odpowiedzi prowadząca program Justyna Pochanke chyba nie oczekiwała.

Gość Jan Rokita chwalił reformę sądownictwa, mówiąc:

– Struktura, która stoi za tą koncepcją reformy, jest mądra i powinna przetrwać rządy PiS-u.

Rokita przypomniał, że potrzeba reformy nie jest nowa i dyskusja o potrzebie o jej wprowadzeniu trwała od lat.

Próby podejmowali różni ludzie. Pamiętam bardzo sensowne i ograniczone w swoim zasięgu, mądrze podejmowane próby minister Hanny Suchockiej, które całkowicie zostały storpedowane przez sędziów

– podkreślał, przytaczając słowa prof. Andrzeja Rzeplińskiego:

Mówił mi: proszę pana, jak nie wyrwiemy sędziom Krajowej Rady Sądownictwa, to nic się nie da zrobić z polskim wymiarem sprawiedliwości

Rokita podsumował:

To wszystko od lat wiedzieliśmy, tylko strach przed tym, że środowisko sędziowskie powie, że to jest zamach na niezawisłość sądów, to jest zamach na podstawowe wartości demokratyczne, paraliżował polityków w obawie, że przegrają wybory.

Justyna Pochanke starała się przerwać wywód gościa, mówiąc o personaliach, na co gość odparł, że reforma nie ma tylko takiego wymiaru.

Ona ma wymiar fundamentalny i ustrojowy, dlatego że przesądza – jeśli się nie załamie w pewnym momencie – o jednej rzeczy, która powinna przetrwać rządy PiS. Mianowicie o tym, że zniknie kooptacyjny system doboru sędziów. To znaczy, że nie sędziowie wyłącznie i ich wybrańcy będą decydować o tym, kto w przyszłości będzie sędzią

– powiedział.

https://twitter.com/batmar14/status/1032531309946658816