Te miasta w Polsce wkrótce znikną. Jest ich ponad 250

Polska Akademia Nauk opublikowała przygnębiające dane, prawie połowie z 255 miast w Polsce grozi zapaść.

Wśród miast o największym nasileniu problemów społeczno-gospodarczych znajduję się Prudnik z którego prawie całkowicie znikł przemysł włókienniczy i obuwniczy będący dotychczasowym znakiem rozpoznawczy miasta.

Sekretarz miasta Prudnik Marek Radom skomentował sytuacje w następujący sposób:

“Mówimy tu o bezrobociu strukturalnym. Zakład, który w latach 80. zatrudnia 3 tys. osób, w latach 90. zatrudnia ich 600-700, potem 200, a następnie upada. Jesteśmy gminą położoną przy granicy, z jednej strony to jest bardzo duży atut, z drugiej strony te tereny zawsze były zaniedbane, peryferyjne. Nie bez kozery mówi się, że jest to półksiężyc biedy” – powiedział sekretarz Prudnika.

Z podobnymi problemami zmagają się Bartoszyce, Kętrzyn (warmińsko-mazurskie), Przemyśl i Sanok (woj. podkarpackie) oraz Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie). Łącznie 122 miast.

Jednym z głównych przyczyn tak masowej zapaści jest migracja ludzi młodych, którzy często wyjeżdżając na studia, lub do pracy nie wracają do rodzinnej miejscowości, w której nie ma firm zapewniających zatrudnienie, oraz zarobek, towarzyszą temu często różne patologie, konflikty rodzinne.

Jeden z profesorów autor „Analizy” prof.Śleszyński za przykład powodu kryzysów miast podał Sudety i oraz ich otoczenie w woj. Dolnośląskim sięgające od granicy niemieckiej prawie do Kotliny Kłodzkiej.

Po zakończeniu II wojny światowej był to teren silnie rozwinięty przemysłowo po 1989 r. zaczęły upadać kopalnie węgla oraz zakłady odzieżowe, co spowodowało ,masowe powstawanie bezrobocia, ucierpiały na tym: Nowa Ruda, Dzierżoniów i Bielawa.

Oto lista zagrożonych miast:

>>>CZYTAJ DALEJ<<<