Oto 8 wyroków potwierdzających, że Owsiak i WOŚP łamią prawo i ukrywają faktury! Szokujące dane

Jerzy Owsiak i jego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wzbudza od wielu lat spore kontrowersje w polskim społeczeństwie. Dla jednych to piękna inicjantywa, a dla drugich kopalnia złota dla środowiska Owsiaka. Sprawę stara się od lat nagłośnić bloger „Matka Kurka”, który w następujący sposób punktuje działalność Jerzego Owsiaka. I. Sprawa IIK 358/13 Sąd Rejonowy w Złotoryi, oskarżyciele Jerzy Owsiak i Fundacja WOŚP, podstawa prawna art. 212 k.k. (zniesławienie) i art. 216 k.k. znieważenie. WOŚP przegrywa proces w całości, Piotr Wielgucki zostaje uznany winnym jedynie znieważenia Jerzego Owsiaka słowami „hiena cmentarna”. Sąd w protokole z dnia 26 listopada 2013 roku zapisał. Jerzy Owsiak składając wyjaśnienia również oświadczył, że jest gotów w każdej chwili dostarczyć faktury do sądu, co potwierdza protokół z dnia 16 marca 2014 r. Wszystkie przepływy są zgodne ze sztuką księgową. Jeśli sąd wyrazi taką wolę, to ja takie dokumenty przedstawię. Gdy Sąd powiedział „sprawdzam” nagle nastąpiła gwałtowna zmiana stanowiska Jerzego Owsiaka, prezesa WOŚP i „Złotego Melona”, zapisana w protokole z dnia 23 września 2014 r. Przewodniczący stwierdził, iż argumentacja prawna pełnomocnika oskarżycieli prywatnych, zawarta w odczytanym piśmie, stanowi ponowny głos w przedmiocie możliwości przeprowadzenia tzw. „dowodu prawdy” i uzyskania dokumentacji, ogólnie mówiąc, znajdującej się w posiadaniu oskarżycieli, brak natomiast argumentacji związanej z podstawą prawną niewykonania zarządzenia sądu, a podkreślić należy, iż dokumentacja została zażądana przez sąd, a nie oskarżonego. Dodatkowo sąd odpowiada na pytanie, które krąży po Internecie od trzech lat. Czy fundacja i „Złoty Melon” mieli prawo odmówić dostarczenia dokumentów. Otóż prawda jest taka że…

>>>CZYTAJ DALEJ I ZOBACZ ZDJĘCIA WYROKÓW<<<