Decyzja zapadła! Czekała na nią cała Polska

Decyzja ws. stóp procentowych jest zgodna z konsensusem PAP – wszyscy ankietowani wcześniej przez PAP Biznes ekonomiści (20) oczekiwali, że na styczniowym posiedzeniu RPP utrzyma dotychczasowy poziom stóp procentowych NBP.

Wszyscy ankietowani oczekują także, że stopa referencyjna utrzyma się na poziomie 1,50 proc. do końca 2019 r. 12 z 20 ośrodków spodziewa się stabilizacji stóp proc. do końca 2020 r.

RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Środowa decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 1,50 proc., lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., zaś redyskonta weksli 1,75 proc.

Konferencja prasowa, na której RPP poda uzasadnienie do swojej decyzji rozpocznie się o godz. 16.00.

Aktualne stopy procentowe

– stopa referencyjna 1,50 proc. w skali rocznej;

– stopa lombardowa 2,50 proc. w skali rocznej;

– stopa depozytowa 0,50 proc. w skali rocznej;

– stopa redyskonta weksli 1,75 proc. w skali rocznej.

– – – – – –

Przed decyzją: Rada Polityki Pieniężnej powinna utrzymywać podejście wait-and-see – MFW
Rada Polityki Pieniężnej powinna utrzymywać podejście oparte o bieżącą ocenę danych i reagować tylko na trwały wzrost inflacji do celu – ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy. MFW prognozuje, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce wyniesie odpowiednio: 2,3 proc. w 2019 r., 2,6 proc. w 2020 r. i 2,5 proc. w latach 2021-2023.

„Rada Polityki Pieniężnej powinna utrzymywać podejście oparte o bieżącą ocenę danych i reagować tylko na trwały rozwój sytuacji inflacyjnej. Stabilna, nominalna stopa procentowa na poziomie 1,5 proc., spójna z marginalnie negatywną realną stopą procentową w ostatnich latach, pozostaje akomodacyjna w kontekście inflacji utrzymującej się poniżej celu inflacyjnego” – napisano w raporcie.

„Z inflacją, która zgodnie z prognozami ma wzrastać tylko stopniowo do celu inflacyjnego, stopy procentowe powinny być podnoszone tylko, jeśli CPI trwale osiągnie cel. Tempo zacieśniania polityki pieniężnej powinno być dostosowane do momentum inflacji i innych aspektów polityki państwa, szybsze zaostrzenie powinno nastąpić w sytuacji, gdyby polityka fiskalna stała się ekspansywna” – dodano.

MFW prognozuje, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce wyniesie odpowiednio: 2,3 proc. w 2019 r., 2,6 proc. w 2020 r. i 2,5 proc. w latach 2021-2023.

„Inflacja będzie stopniowo rosnąć w kierunku celu inflacyjnego, jednak rosnąca nieprzewidywalność w zakresie cen sprawia, że prognoza ta jest niepewna. (…) Oczekujemy, że CPI będzie stopniowo zbliżać się do celu, przy niewielkim wzroście jednostkowych kosztów pracy i potencjalnym wystąpieniu efektu drugiej rundy przy wzroście cen energii dla firm” – dodano.

W środę Rada Polityki Pieniężnej ogłosi swoją decyzję ws. stóp procentowych po lutowym posiedzeniu. RPP po raz ostatni zmieniła poziom stóp procentowych w marcu 2015 roku, obniżając je o 50 pb.

Z najnowszego konsensusu PAP Biznes wynika, że stabilizacji stóp procentowych w Polsce do końca 2020 r. spodziewa się już 12 z 20 ankietowanych ośrodków analitycznych.