Nagły zwrot akcji w Parlamencie Europejskim. Opozycja poniosła sromotną KLĘSKĘ

Takiego rezultatu z pewnością nie spodziewała się polska opozycja totalna. 


W komisji wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego odrzucono pomysł utworzenia raportu na temat sytuacji dotyczącej praworządności w Polsce.

W głosowaniu 27 europosłów było przeciwnych pracom nad dokumentem, a 26 opowiedziało się za opracowaniem takiego dokumentu. Propozycja sporządzenia raportu jest pokłosiem misji, którą we wrześniu ubiegłego roku odbyła w Polsce grupa europarlamentarzystów komisji.

Na jej czele stał wtedy szef Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Claude Moraes (socjaliści), który zapowiedział, że prawdopodobnie powstanie specjalny raport na temat wizyty.

Nie było do końca jasne, jaki to miałby być raport. Pojawił się pomysł, żeby został on włączony w procedurę art. 7 traktatu wobec Polski, jako roboczy raport, który miałby być wzięty pod uwagę wtedy, gdy Parlamencie Europejskim będzie podejmował decyzję dotyczącą ewentualnego stwierdzenia ryzyka zagrożenia dla praworządności w Polsce. Komisja zdecydowała jednak, że raport nie powstanie

– mówi cytowany przez Polską Agencję Prasową informator.