Jest pismo z USA. Polska ma niezwłocznie zrealizować żydowskie roszczenia!

Pismo Departamentu Stanu USA z 2015 roku skierowane do redaktorów portalu „Nowy Dziennik Polish Daily News”. W piśmie sygnowanym przez Nicholasa Deana, specjalnego wysłannika Departamentu Stanu ds. Holokaustu, przedstawiono stanowisko amerykańskiego rządu w sprawie roszczeń żydowskich kierowanych pod adresem Polski. Pismo oznaczono jako przesłane do wiadomości ambasadora RP w USA Ryszarda Schnepfa.

Treść pisma nie pozostawia wątpliwości co do tego, że Stany Zjednoczone w pełni popierają BEZPRAWNE roszczenia żydowskie do mienia bezspadkowego po zamordowanych przez Niemców Żydach będących obywatelami polskimi.

Szczególnie niepokojący jest fragment pisma, w którym Nicholas Dean stwierdza, że ponieważ Holokaust był „bezprecedensowym aktem ludobójstwa”, przejęcie przez Skarb Państwa mienia pozostawionego bez spadkobierców „w danych okolicznościach nie może zostać uznane za rutynową procedurę przewidzianą prawem w stosunku do mienia bezspadkowego”.

W piśmie znalazło się też stwierdzenie następujące: „Stany Zjednoczone wzywają/ponaglają Rząd RP do rozważenia sposobów rozwiązania sprawy mienia bezspadkowego, w tym do ustanowienia organizacji działającej jako spadkobierca tego mienia lub utworzenia funduszu wspierającego lokalną społeczność żydowską oraz żydowskich byłych obywateli polskich mieszkających za granicą”.Mamy zatem jasność co do stanowiska amerykańskiego rządu w kwestii roszczeń żydowskich.

Stanowisko to brzmi tak: w przypadku Żydów zamordowanych podczas Holokaustu …

>>>CZYTAJ DALEJ<<<