Tusk dopiął swego! Polska straci władzę na terenach przygranicznych

Unia Europejska idzie krok dalej w swoich absurdalnych pomysłach. Najnowsza koncepcja brukselskich eurokratów jest poważną ingerencją w suwerenność państw członkowskich.

– Bruksela proponuje, by na terytoriach przygranicznych obowiązywało prawo państwa sąsiadującego. To niebezpieczne dla polskiej suwerenności – dowiadujemy się z portalu „Nasz Dziennik”. Według zamieszczonych tam informacji dowiadujemy się, że mechanizm transgraniczny ECBM zakładałby obowiązywanie prawa z sąsiedniego państwa na przykład przy współnych działaniach gospodarczych np. polsko-czeskich.

– Formalnie intencją zmian jest usunięcie ‚barier’ utrudniających realizację takich projektów. Ma to pomóc w pozyskaniu pieniędzy z unijnych funduszy rozwoju regionalnego i spójności – czytamy w gazecie.

Piotr Apel – z ugrupowania Kukiz’15 ma duże wątpliwości dotyczące tego projektu.

– Zapisy o ingerencji w polskie prawodawstwo prawa innego kraju muszą budzić wątpliwości i sprzeciw. Nie może być tak, że na części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej czy każdego innego państwa członkowskiego UE będzie obowiązywać prawo innego kraju – stwierdził poseł Kukiz’15.

Projekt ma być dopiero w początkowym stadium prac. Jego pomysłodawcami są w głównej mierze urzędnicy Komisji Europejskiej.

„KE zaprezentowała go w maju, obecnie dobiega końca pierwsze czytanie w PE, a kraje członkowskie w Radzie UE właściwie zakończyły kształtowanie opinii” – czytamy.

Niestety Bruksela w niebezpiecznie szybki tempie tworzy nowe regulacje, które …

>>>CZYTAJ DALEJ<<<