Biedronka rozdaje bony za darmo! Zobacz jak je dostać

Biedronka na swojej stronie internetowej opublikowała decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wynika z niej, że siec dyskontów stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, w związku z czym zobowiązana jest do przeprowadzenia szkoleń dla swoich klientów, a pierwsze 35 000 osób, które ukończy quiz otrzyma od Biedronki bony rabatowe.

Biedronka opublikowała decyzję wydaną 31 grudnia 2018 roku przez przez Marka Niechciała, prezesa UOKiK. W uzasadnieniu czytamy, że sieć dyskontów stosowała praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, polegające na głównie na nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących zgłoszeń wad towarów z tytułu rękojmi. UOKiK pisze, że pracownicy sklepów w przypadku zgłoszenia wady towaru z tytułu rękojmi informowali, że za wady możliwa jest jego naprawa, wymiana lub dokonanie zwrotu gotówki, co może wprowadzać konsumentów w błąd w zakresie wszystkich uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu rękojmi za wady i wyczerpywać znamiona nieuczciwej praktyki rynkowe

W opublikowanym uzasadnieniu UOKiK pisze także, że pracownicy sklepów sieci Biedronka nie potwierdzali przyjęcia ustnego zgłoszenia w formie pisemnej w zakresie rozpatrywania przypadków artykułów food. w przypadku uznania żądań konsumentów, z wyjątkiem oświadczenia o odstąpieniu od umowy co może negatywnie wpłynąć na dalszą możliwość dochodzenia przez konsumentów roszczeń związanych z wadą towaru.

W toku postępowania Jeronimo Martins Polska S.A. złożyło zobowiązanie do podjęcia działań zmierzających do zaniechania stosowania praktyk i usunięcia ich skutków poprzez zorganizowanie na swojej stronie szkolenia dla konsumentów w formie on-line. Jego uruchomienie wymagać będzie naciśnięcia przez użytkownika aktywnego linku przekierowaniem do strony ze szkoleniem. Szkolenie składać się będzie z dwóch części:

– części składającej się z materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich

– interaktywnego quizu składającego się z 10-12 pytań o tematyce związanej z polubownym rozwiązywaniem sporów z konsumentami.

Pierwsze 35 000 osób, które ukończy quiz, tj. udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, niezależnie od wyniku, otrzyma od Jeronimo Martins Polska S.A. voucher rabatowy o wartości 10 zł do wykorzystania w sklepach sieci „Biedronka”.