Patryk Jaki ujawnił szokujące informacje o zabójcy Adamowicza. To wszystko działo się gdy był w więzieniu

Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w obszernej odpowiedzi na interpelację posłów Platformy Obywatelskiej ujawnił szokujące informacje na temat Stefana W., zabójcy Pawła Adamowicza. Wynika z nich, że od 2014 r. do grudnia 2018 r. sprawca odbył ponad 100 konsultacji z lekarzami i psychologami w związku ze swoim zdrowiem psychicznym!

Patryk Jaki, który w ministerstwie sprawiedliwości odpowiada za więziennictwo, udzielił odpowiedzi na interpelację złożoną przez parlamentarzystów PO. Wiceminister wyjaśnił, że podczas pobytu w zakładach karnych „stan zdrowia Stefana W. był systematycznie monitorowany przez lekarzy różnych specjalności”.

Ponad 100 konsultacji

„Przez okres 2 miesięcy osadzony przebywał w więziennym oddziale psychiatrycznym – w Oddziale Szpitalnym Aresztu śledczego w Szczecinie. Skazany był dwudziestokrotnie konsultowany psychiatrycznie, ponadto przez ostatnie dwa lata ponad pięćdziesiąt razy przez lekarza kierownika ambulatorium. W związku ze stabilnym stanem psychicznym nie było wskazań do częstszych konsultacji psychiatrycznych. W tygodniu poprzedzającym zwolnienie, osadzony był jeszcze dwukrotnie konsultowany. Skazany konsultowany był też czterdzieści dziewięć razy przez psychologów”.

Wiceminister sprawiedliwości poinformował też, że u skazanego Stefana W. nie zdiagnozowano uzależnienia od alkoholu czy innych środków odurzających lub psychotropowych.

Z odpowiedzi wynika, że podczas pobytu w zakładach karnych Stefan W. nie był izolowany od innych więźniów i odbywał on karę w celach wieloosobowych.

„Mógł korzystać ze spacerów i świetlicy wspólnie z innymi skazanymi. Nie deklarował przynależności do podkultury przestępczej. W celach mieszkalnych rozmieszczany był zgodnie z obowiązującymi przepisami” – napisał Patryk Jaki.

Trzykrotnie karali go w więzieniu

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się również do pytania posłów o liczbę wniosków nagrodowych i karnych, które miał podczas odbywania kary Stefan W.

„W trakcie całego pobytu w izolacji penitencjarnej Stefan W. był raz nagrodzony i dwukrotnie udzielono mu ulgi. Stefan W. był trzy razy ukarany dyscyplinarnie za …

>>>CZYTAJ DALEJ<<<