Legendarny polityk odchodzi z PO. Powód decyzji przejdzie do historii

„Nie mogę kontynuować misji w klubie parlamentarnym PO, dlatego wychodzę, nie mogę wspierać Koalicji Europejskiej, przeszkadzają mi elementy lewicowe” – powiedział w czwartek w Polsat News senator Platformy Obywatelskiej Jan Rulewski.

„Nie mogę kontynuować misji w klubie parlamentarnym PO, wychodzę dziś z klubu parlamentarnego. Ja takiej Koalicji Europejskiej wspierać nie mogę, przeszkadzają mi elementy lewicowe” – wyjaśnił Rulewski.

„Funkcjonariusze PZPR przemycają do Koalicji Europejskiej wartości, których kiedyś wytrwale bronili. Platforma za daleko się posunęła, wpisując na swoje czołowe listy funkcjonariuszy tamtego państwa” – powiedział senator.

Jego zdaniem, trzeba oddać inicjatywę młodszemu pokoleniu, które „ma doświadczenia wyniesione z gospodarki rynkowej, z funkcjonowania demokracji, z otwartości Polski”.

Rulewski urodził się w 1944 r. w Bydgoszczy. Jak wskazano na stronie Senatu, jest on wieloletnim działaczem związkowym, członkiem NSZZ „Solidarność”. W okresie 1974-80 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Zakładowej Związków Zawodowych Metalurgów w Zakładach Rowerowych w Bydgoszczy, w latach 1980-81 i 1990 r. – przewodniczącego Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”, a w okresie 1991-92 – wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej tego związku. W stanie wojennym internowano go za działalność opozycyjną.

W Sejmie I, II i III kadencji był członkiem Komisji Polityki Społecznej. W Sejmie III kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rodziny. Od 2007 r. jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie, w której zasiadał także w latach 1994-2002.

W Senacie VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej i członkiem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W Senacie VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz członkiem Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.