PILNE: Gorąco we Francji! Macron traci panowanie nad państwem [FOTO]

W CAŁEJ FRANCJI ODBYŁY SIĘ DZISIAJ TRADYCYJNE PIERWSZOMAJOWE POCHODY ZWOŁANE PRZEZ ZWIĄZKI ZAWODOWE (CGT, FSU, SOLIDAIRES, UNEF, UNL I FO).

Dołączyli do nich członkowie ruchu „żółtych kamizelek”. Od kilku dni, wespół z przedstawicielami „czarnych bloków” zapowiadali oni, że uczynią z Paryża „stolicę zamieszek”.

W Paryżu pochód miał ruszyć o godzinie 14.30 sprzed dworca Montparnasse w kierunku placu d’Italie. Do manifestantów bardzo szybko dołączyli zamaskowani przedstawiciele „czarnych bloków”, usiłując zająć miejsce na czele pochodu. Ich pojawienie się „żółte kamizelki” przywitały brawami.
Bardzo szybko doszło do starć z policją, która użyła przeciw nim gazu łzawiącego, granatów dymnych i hukowych. Pochód wyruszył z prawie godzinnym opóźnieniem.

Do kolejnych zamieszek doszło już w okolicach placu d’Italie, przed przybyciem głównego pochodu. Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego w celu rozproszenia agresywnych grup, które obrzuciły kamieniami komisariat policji XIII dzielnicy, podpalili kosze na śmieci i samochód oraz rozbili witryny agencji bankowej i kilku sklepów.

W związku z zamieszkami w Paryżu zatrzymano 330 osób, 206 umieszczono w areszcie.

Z okazji 1 maja kilkutysięczne pochody związków zawodowych i „żółtych kamizelek” miały miejsce również w Marsylii, Bordeaux, Lyonie, Grenoble, Rennes, Tuluzie czy Nantes. Obyły się one raczej spokojnie, z wyjątkiem próby wtargnięcia grupy demonstrantów na komisariat policji w Besançon.

Według MSW w całej Francji w pierwszomajowych manifestacjach brało udział 164 500 osób, w tym 28 tys. w Paryżu.
CGT we Francji doliczyło się 310 tys. osób, w tym 60 tys. w stolicy.

Biuro Occurence, które na zlecenie kolektywu mediów zajmuje się liczeniem uczestników demonstracji, podało liczbę 40 tys. osób w Paryżu.