To usłyszał cały świat! Gersdorf ohydnie atakuje Polskę

Profesor Małgorzata Gersdorf ponownie postanowiła zaatakować Polskę. Tym razem słowa ataku prezes Sądu Najwyższego postanowiła wystosować w Oslo,  gdzie przebywa w związku z zaproszeniem ze strony norweskiego stowarzyszenia prawników.

Doświadczamy już życia w ustroju, który można określić jako autorytaryzm wyborczy: za fasadą wolnych wyborów, których ważność jednak kontroluje nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, kryje się dyktat jednej partii.

Same wybory przekształcają się w plebiscyt poparcia dla rządu – oświadczyła Małgorzata Gersdorf. Tym razem oskarżenia pod adresem Polski zostały wypowiedziane w Oslo.

– Dzisiaj w Polsce nie ma już niezależnego sądownictwa dyscyplinarnego. Jest Izba Dyscyplinarna przy Sądzie Najwyższym. Faktycznie nie jest ona częścią żadnej struktury organizacyjnej, bo ma własny budżet i kancelarię; mało tego – ma prawo wglądu do wszystkich spraw dyscyplinarnych przed sądami niższymi i ich „ręcznego ustawiania” – twierdziła.