Precz! Komisja Europejska jest bezczelna i szykuje ZAMACH na Polskę! Komisarz KE: „To wasz obowiązek!”

Z przykrością stwierdzam, że mimo tego, że wielokrotnie prosiliśmy o współpracę Polskę, Czechy i Węgry, kraje te nie podjęły do tej pory niezbędnych działań. Dlatego KE postanowiła rozpocząć procedurę o naruszeniu prawa unijnego wobec tych krajów członkowskich

— powiedział podczas konferencji prasowej w Strasburgu unijny komisarz ds. migracji Dimitris Avramopoulos.

Relokacja to nie jest swobodny wybór. To po pierwsze obowiązek moralny i wynika z decyzji prawnych i zobowiązań, jakie podjęliśmy kolektywnie i kolektywnie powinniśmy je wypełniać

— stwierdził komisarz.

Musimy działać fair wobec tych państw członkowskich, które realizują swoje zobowiązania. Mam nadzieję, że te kraje przemyślą swoje stanowisko i dołączą się do wspólnego wysiłku

— powiedział.

Muszę to przedstawić jasno. Europa nie polega tylko na tym, że prosi się o fundusze i bezpieczeństwo, lecz Europa to stanie razem wobec wyzwań i wspólna realizacja marzeń, a także odpowiedzialna polityka

— dodał.

Jego zdaniem relokacja ma dotyczyć tylko tych osób, które rzeczywiście wymagają pomocy. Ma ona służyć, jak stwierdzić komisarz, zwiększeniu bezpieczeństwa.

Nie chodzi o czas, ale o brak działań. Nawoływałem te trzy kraje do realizacji zobowiązań. Decyzja o relokacji została podjęta wspólnie, więc realizacja zobowiązań jest obowiązkowa

— odpowiadał Dimitris Avramopoulos na pytania dziennikarzy.

Komiasrz odniósł się także do sytuacji naszego kraju:

W grudniu 2015 r. Polska zadeklarowała się, ale nie dokonała relokacji i do tej pory nie zadeklarowała nowych kwot.

Oprócz „skarcenia” Polski, Czech i Węgier, komisarz pochwalił w tej kwestii Austrię i Słowację.
Jak stwierdził komisarz ds. migracji na początku konferencji, działania UE są oparte na „wartościach europejskich”.

Nasze działania oparte są na trzech fundamentalnych zasadach: szacunek, solidarność i podział odpowiedzialności. Wszystkie te elementy są nawzajem powiązane. Nie możemy zmienić nic w jednym aspekcie, nie naruszając pozostałych

— powiedział Dimitris Avramopoulos.

Naszym obowiązkiem jest konsolidować i podtrzymywać wartości europejskie, które są kwestionowane szczególnie w kwestii migracji. Najważniejsze jest to, aby utrzymać i rozbudować nasza politykę na tym obszarze

— stwierdził.

Redakcja – wSedno24.pl

źródło: wpolityce.pl


UDOSTĘPNIEŃ