Szok! Islamizacja była zaplanowana już 17 lat temu! Wyciekły SKANDALICZNE dokumenty ONZ!

Masowy napływ imigrantów na Stary Kontynent w ostatnich trzech latach nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Niedawno odnaleziono dokument należący do Organizacji Narodów Zjednoczonych, który ujawnia, że plan „migracji zastępczej”, którego celem jest częściowa wymiana populacji w USA, Europie i Azji został stworzony już w 2000 roku.

Dokument nosi tytuł „Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?” czyli „Migracja wymienna: czy jest rozwiązaniem dla spadku i starzenia się populacji?”. Wskazuje on bezpośrednio państwa, w których taki typ „migracji wymiennej” powinien nastąpić.

Są to takiej kraje jak: Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Południowa Korea i Rosja. Dokument przygotowała przy udziale ekspertów z wielu krajów proimigracyjna agenda ONZ. Był on adresowany do rządów i organizacji pozarządowych w wielu krajach i wzywał do wspierania masowej migracji głównie z krajów afrykańskich oraz również bliskiego wschodu.

Głównym celem dokumentu miała być walka z efektem starzejącego się społeczeństwa wyżej wymienionych krajów. Innym podanym powodem jest fakt, iż najsilniejsze gospodarki świata borykają się z problem braku rąk do pracy, a co za tym idzie – widmem obniżenia wpływów do państwowych budżetów. Jak dziś już dobrze wiemy, plan ten okazał się w znaczącym procencie wizją utopijną. Imigranci w większości zaliczają się do tych z rodzaju ekonomicznego, którym bardziej zależy na wysokim socjalu, niż dobrej pracy.

Ujawnienione dokumenty pokazują, że ….

…CZYTAJ DALEJ…


UDOSTĘPNIEŃ