BRAWO! Broń dla każdego Polaka! Projekt ustawy został ZATWIERDZONY!

Jednogłośnie w głosowaniu na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, projekt ustawy o broni i amunicji uzyskał pozytywną opinię. Przypomnę, że projekt do Komisji Ustawodawczej został skierowany przez Marszałka Sejmu z powodu podejrzenia jego niezgodności z prawem europejskim.

W posiedzeniu Komisji Ustawodawczej uczestniczył poseł sprawozdawca Bartosz Józwiak wraz z autorem projektu Jarosławem Lewandowskim. Poseł Bartosz Jóźwiak zaprezentował założenia projektu. Poseł Józwiak wskazał, że projekt uwzględnia już obowiązującą dyrektywę europejską, a projekt nie wprowadza niekontrolowanego i powszechnego dostępu do broni palnej, a opinie prezentowane w tym przedmiocie są fałszywe.

Zdaniem posła sprawozdawcy projektowana ustawa jest odejściem od dziedzictwa PRL, gdy to broń była traktowana jako nagroda dla obywatela. Projekt wprowadza jednoznaczne kryteria uzyskania pozwolenia na broń oraz przesłanki uzasadniające odmowę wydania pozwolenia na broń, definitywnie zrywając z uznaniowością.

 

Tylko przesłanki negatywne będą uzasadniać mogły odmowę wydania pozwolenia na broń. Istotną nowością projektu jest rezygnacja z pozwoleń do celu i propozycja zmiany organu wydającego pozwolenia na broń. Projekt proponuje starostwa powiatowe, ale w tym zakresie jest oczywiście miejsce do dyskusji ,wskazał poseł Józwiak.

Dalej poseł sprawozdawca wskazywał, że projekt wprowadza system pozwoleń na broń ze względu na techniczne kryteria broni palnej z uwzględnieniem reguły, że im większe kompetencje posiadacza broni tym więcej rodzajów broni może on posiadać. Jak wskazał poseł Bartosz Józwiak projekt posiada słowniczek pojęć, przez co eliminuje wiele problemów wynikających z niejednoznaczności słów użytych w obecnej ustawie o broni i amunicji.

„Gazeta Wyborcza” już zaczyna przebierać nogami. Oto posłowie Kukiz”15 chcą by dostęp do broni palnej miał każdy obywatel na żądanie. Co ciekawe, projekt ustawy już zaopiniowała pozytywnie sejmowa komisja ustawodawcza. A środowiska lewicowe już zaczynają atak….
…CZYTAJ DALEJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…

 

 


UDOSTĘPNIEŃ