Duda idzie na wojnę z Macierewiczem! Szef MON nie pozostał mu dłużny!

Coraz większy konflikt narasta w stosunkach pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Andrzejem Dudą. Prezydent odrzucił niedawno kluczowy dla Antoniego Macierewicza wniosek. W odpowiedzi minister obrony narodowej zmienił ceremoniał wojskowy. 

Jedną z licznych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości było między innymi utworzonie Wojsk Ochrony Terytorialnej – nowego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Pierwsze jednostki zostały już utworzone w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, gdzie żołnierze ślubowali „strzec polskich granic”, „stać na straży Konstytucji i sztandaru wojskowego bronić”. Niestety nie wszystko poszło tak, jak to było od dłuższego czasu zakładane.  Prezydent Andrzej Duda postanowił nie podpisać wniosku Antoniego Macierewicza o nadanie nowym wojskom sztandarów.

W zaistniałej sytuacji minister obrony narodowej nadał nowym jednostkom inne sztandary. Ochotnicy byli zmuszeni do składania przysięgi przed sztandarami historycznymi, które pochodziły od Armii Krajowej. Zdaniem Andrzeja Dudy, jednostki nie spełnianiają wymogów nadania im sztandaru. Prezydent w uzasadnieniu swojej decyzji napisał, że nie osiągnęły one pełnego składu osobowego i zdolności działań bojowych.

Generał Waldemar Skrzypczak odniósł się krytycznie do decyzji Macierewicza. Stwierdził, że takie działanie jest wyjątkowe w historii polskiej wojskowości. Sztandary historyczne towarzyszyły ceremoniom przysięgi, ale nie można było na nich przeprowadzić przysięgi.

– To, co się stało, to złamanie dotychczasowych, również z okresu II RP, zasad tradycji wojskowej – stwierdził gen. Skrzypczak.

źródło: pikio.pl


UDOSTĘPNIEŃ