Die Welt do Polaków: „Nic się wam nienależy!”. Wszystko to wina tych polskich polityków!

Niemiecki dziennik „Die Welt” pisze, iż wymierzone przez Polskę zadania odszkodowań wojennych jest z prawnego i politycznego punktu widzenia bezpodstawne. Ma ono służyć jedynie odwróceniu uwagi opinii publicznej od reformy sądownictwa w Polsce.

-Władze w Berlinie poczuwają się do politycznej, moralnej i finansowej odpowiedzialności za II wojnę światową. Kwestię niemieckich reparacji dla Polski uważają jednak za ostatecznie uregulowaną – oświadczyła publicznie niedawno Ulrike Demmer, zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu.

Niemieckich polityków w tej sprawie postanowił wesprzeć tygodnik „Die Welt”, który opublikował niedawno z tego powodu artykuł pod tytułem: „Dlaczego Niemcy nie są winne Polsce żadnych reparacji wojennych”.

– Nie ma wątpliwości, że Polska poniosła ogromne szkody w wyniku drugiej wojny światowej” i że procentowo Polska poniosła największe straty w ludziach ze wszystkich państw okupowanych przez Niemców – czytamy w tygodniku.

Gazeta przyznaje,  że Niemcy zniszczyli doszczętnie Warszawę oraz zgrabili polskie rolnictwo,  lecz dodają przy tym, że oszacowanie tych strat jest niemożliwe,  a gdyby nawet była tak możliwość,  to nie ma na świecie państwa, które byłoby wstanie zrekompensować te straty.

– Z punktu widzenia politycznego i prawa międzynarodowego są to jednak czcze pogróżki. Ani Republika Federalna Niemiec jako państwo, ani firmy czy pojedyncze osoby nie są już winne Polsce jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych. Politycy PiS oczywiście to wiedzą. Ale może im chodzić o to, by w obecnym kryzysie wywołanym antydemokratyczną przebudową państwa, zewrzeć szeregi dzięki krytykowaniu Niemiec – twierdzi „Die Welt”

Niemiecki dziennik powołuje się również na decyzję rządu PRL z 24 sierpnia 1953 roku,  w której to komunistyczne władzę oświadczył, że Niemcy w wystarczającym stopniu wywiązały się ze zobowiązań płatności reparacji i w interesie pokojowego rozwoju Niemiec PRL rezygnuje z dniem 1 stycznia 1954 z reparacji.

Kolejnym argumentem strony niemieckiej są stanowiska jakie w tej sprawie przyjęli polscy włodarze. Premier Marek Belka oraz prezydent Aleksander Kwaśniewski zgodnie oświadczyli, że sprawa odszkodowań jest zamknięta, a głównym powodem rezygnacji z odszkodowań było zachowanie jak najlepszych relacji z naszym zachodnim sąsiadem.

źródło: wolność24.pl


UDOSTĘPNIEŃ