Tak OSTRE słowa jeszcze nigdy nie padły! „Po czymś takim upadają rządy…”

„Gazeta Wyborcza” opublikowała informacje jakoby miało dochodzić do używania organów państwa do szeroko zakrojonej inwigilacji polityków opozycji, zarówno tej parlamentarnej jak i pozaparlamentarnej. Do inwigilacji Obywateli RP, KOD i posłów opozycji w czasie „sądowych” protestów rzekomo wykorzystano specjalną komórkę wywiadowczą policji, samochody obserwacyjne i podsłuchy pięciodniowe, na które nie musi się zgadzać sąd.

„GW” wypuściła nagrania z czynności operacyjnych wobec Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej.

Rząd odniósł się do tego i odpowiedział, że chodziło o zapewnienie im bezpieczeństwa.

Wiadomo, że na tak szeroko zakrojoną operację wysoko postawiona w rządzie osoba musiała wydać zgodę i taką operację zatwierdzić.

W rozmowie z Dorotą Wysocką – Schnepf w „3×3”, przewodnicząca klubu poselskiego Nowoczesnej, Katarzyna Lubnauer nie przebiera w słowach.

„To, co poprzednio mówił minister Błaszczak, że chodzi o zapewnienie politykom opozycji bezpieczeństwa, było ściemą. (…) Cała ta narracja runęła jak domek z kart, mamy do czynienia z wielkim oszustwem”

Zaznacza także, że każdy widzi, że…

…CZYTAJ WIĘCEJ!…


UDOSTĘPNIEŃ