Niespodziewany głos poparcia dla Polski! To dla nas jedna z NAJWAŻNIEJSZYCH spraw!

Polityk brytyjskiej Partii Konserwatywnej polskiego pochodzenia w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej zapowiedział pełne poparcie dla działań naszego kraju, który będzie ubiegać się od odszkodowania za straty i zbrodnie wojenne popełnione przez Niemców podczas II wojny światowej.

To Daniel Kawczynski, który zapowiedział, że wykorzysta swoją pozycję w brytyjskim parlamencie po to, aby Wielka Brytania poparła dążenia naszego kraju w tej sprawie.

Według mnie to najwyższy czas, żeby Polska wnioskowała i żądała od Niemiec reparacji wojennych.

Daniel Kawczynski dodał, że komunistyczne władze nie miały żadnego prawa, aby zrzec się reparacji, gdyż ówczesna Polska była państwem marionetkowym i całkowicie zależnym od Związku Radzieckiego.

Według Kawczyńskiego obecnie jest już ostatni moment na skuteczne wystąpienie o reparacje ze względu na to, że:

Jesteśmy ostatnim pokoleniem Polaków, które ma emocjonalny stosunek do tego, co się zdarzyło, dzięki opowieściom naszych dziadków, którzy przeżyli wojnę.

Brytyjski polityk zauważył, że Polska w wyniku ustaleń Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego trafiła w strefę wpływów ZSRR i znalazła się za żelazną kurtyną.

Na konferencji w Jałcie uzgodniono również, że Niemcy mają być zdemilitaryzowane i mają obowiązek wypłat reparacji państwom, które doznały zniszczeń od tego państwa.

W związku z tą sprawą Daniel Kawczyński zaznaczył, że będzie próbował wykorzystać swoją pozycję w polityce brytyjskiej i skłonić Londyn do poparcia żądań Polski i powiedział:

Mamy moralny obowiązek upewnić się, że Polska otrzyma rekompensatę, na którą zasługuje.

Do tej pory polski rząd nie wystąpił oficjalnie z żądaniami reparacji wojennych od Niemiec.

Dwa tygodnie temu Biuro Analiz Sejmowych odpowiadając na wniosek posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka stwierdziło, że Polska ma wszelkie podstawy prawne do wystąpienia o odszkodowania za straty wojenne.

Rząd w Berlinie odpowiadając na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o tym, że Polska ma wystąpić o reparacje cały czas utrzymuje, że sprawa ta jest dawno zamknięta.

Warto więc wykorzystać poparcie brytyjskiego polityka polskiego pochodzenia Daniela Kawczyńskiego w tej sprawie, gdyż Polska była najbardziej zniszczonym państwem podczas II wojny światowej, a nie otrzymała żadnych odszkodowań za te straty.


UDOSTĘPNIEŃ