Zniszczyłeś, zgubiłeś lub ukradli ci dowód? Od teraz GIGANTYCZNA zmiana!

Utratę, zaginięcie lub zniszczenie dowodu osobistego można od teraz zgłaszać bez wizyty w urzędzie. Poprawiona e-usługa to nowy formularz, bardziej intuicyjny, w którym dane zaciągają się do niego automatycznie.

Pół miliona to tak jakby wszyscy mieszkańcy miasta, takiego jak Poznań lub Gdańsk, nagle stracili swoje dowody osobiste – podaje Ministerstwo Cyfryzacji. Jako powód unieważnienia tego dokumentu w 2016 r. Polacy podawali najczęściej: jego utratę (393 tys.), zniszczenie (119 tys.), reklamację (14 tys.). Urzędy otrzymują również 9 tys. dowodów znalezionych przez inne osoby.

W 53 tys. przypadków Polacy podają inne przyczyny.
Kiedy „panuje sezon na dowody”? Jak pokazują statystyki, do utraty dowodu osobistego dochodziło najczęściej w sierpniu i wrześniu, a najrzadziej w pierwszym kwartale roku.

Nowe usługi cyfrowe Polaków

Od teraz, by dokonać zgłoszenia utraty dowodu osobistego, wystarczy wejść na stronę Obywatel.gov.pl, wypełnić prosty formularz i podpisać go Profilem Zaufanym. Status unieważnienia tego dokumentu jest do sprawdzenia online.

Elektronicznie można również złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu. Warto pamiętać, by mieć pod ręką odpowiednie zdjęcie. Następnie należy wypełnić formularz i podpisać go Profilem Zaufanym.

Jeśli ktoś nie ma Profilu Zaufanego, a chce skorzystać z tej oraz innych e-usług oferowanych przez państwo, może go teraz szybko i łatwo potwierdzić z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Profil Zaufany można również potwierdzić osobiście w urzędzie.

O czym warto jeszcze pamiętać? Utratę dowodu należy zgłosić również w banku, a ewentualną kradzież – także na policji – przypomina Ministerstow Cyfryzacji. Warto to zrobić, bo takie działanie zabezpiecza nas przed ewentualnym wykorzystaniem naszego dokumentu przez kogoś nieuczciwego.

 


UDOSTĘPNIEŃ