Redeployment: charakterystyka oraz zalety rozwiązania

Nasza kariera zawodowa często jest ważnym składnikiem codziennego życia. Dzieje się tak nie tylko ze względu na zarabiane pieniądze, które są potrzebne do zaspokojenia codziennych potrzeb, ale również dzięki satysfakcji, która bardzo często płynie z zawodowych obowiązków. Wiele osób skrupulatnie planuje kolejne kroki na ścieżce swojego zawodowego rozwoju, dużo czasu poświęca na doszkalanie się i rozwijanie własnych umiejętności. Czym w takim razie jest redeployment? Na czym w praktyce polega to zjawisko?

Redeployment: definicja pojęcia

Definicja redeploymentu jest bardzo prosta. Kryje się pod nim zmiana jednego stanowiska na drugie w ramach tej samej firmy. Niekiedy jest to spowodowane likwidacją stanowiska, jakie dotychczas dana osoba zajmowała, oczywiście, o ile dalej chce ona pozostawać pracownikiem tej samej firmy. W praktyce więc, redeployment może być szansą na to, by stanąć przez nowymi wyzwaniami zawodowymi.

Redeployment: co może zyskać pracownik?

Co ma szansę zyskać pracownik, który zdecyduje się na redeployment? Jakie mogą być konsekwencje podobnego kroku dla jego sytuacji zawodowej? Przede wszystkim, redeployment daje możliwość stanięcia przez nowymi obowiązkami, co z kolei może okazać się korzystne ze względu na rozwój personalny. Ponadto, redeployment ma jedną zasadniczą zaletę: nie wymaga od pracownika zmiany środowiska, w którym dotychczas się obracał, co dla wielu osób jest niezwykle ważne, zwłaszcza w sytuacji, jeśli dotychczasowa współpraca z daną firmą była dla nich źródłem zadowolenia i satysfakcji.

Redeployment może okazać się rozwiązaniem dla osób, które nie mogą lub nie chcą dalej pozostawać na tym samym stanowisku, ale jednocześnie nie chcą zmieniać firmy, w której pracują. Rzecz jasna, redeployment posiada określone zalety także z punktu widzenia pracodawcy.

Redeployment w rękach specjalistów

Warto zaznaczyć, że rozwiązanie, jakim jest redeployment może zostać wsparte przez wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy, które posiadają nie tylko odpowiednią wiedzę, ale również doświadczenie, pozwalające określić, między innymi, możliwe „pułapki”, które czyhają na osoby, które chcą skorzystać z możliwości, jakie daje im redeployment.

Reasumując: redeployment posiada zalety zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy. Ewentualne skorzystanie z tego rozwiązania należy dobrze przemyśleć i zastanowić się, jakie są właściwie nasze oczekiwania i potrzeby. Redeployment może być wsparty przez profesjonalne firmy specjalizujące się w tym obszarze działalności.


UDOSTĘPNIEŃ