Rząd przedstawił nową propozycję dla nauczycieli. Odpowiedź Broniarza SKANDALICZNA

Wicepremier Beata Szydło przedstawiła dziś stronie związkowej „nowy pakt społeczny dla oświaty”. Jak ustaliła Interia.pl, zakłada on wzrost wynagrodzeń, które w 2023 r. wyniosą – w zależności od wybranego wariantu – dla nauczyciela dyplomowanego 7700 zł lub 8100 zł brutto miesięcznie.

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” o godz. 8.00 rozpoczęły się rozmowy „ostatniej szansy” związkowców z rządem.

Strona rządowa – prowadząca od kilkunastu dni dialog z nauczycielskimi związkami zawodowymi w ramach prezydium Rady Dialogu Społecznego – zaproponowała nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmianę warunków pracy.

Propozycja rządu przewiduje wzrost wynagrodzeń, uwzględniający także zwiększenie wymiaru pensum w kierunku średniej OECD w dwóch wariantach. Efektem nowego kontraktu społecznego miałyby być wyższe wynagrodzenia, które w 2023 r. wyniosą – w zależności od wybranego wariantu – dla nauczyciela dyplomowanego 7700 zł lub 8100 zł brutto miesięcznie. Podwyżki miałyby objąć wszystkie grupy nauczycieli (stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych). W przypadku ostatniego stopnia awansu zawodowego zakładane są podwyżki od 2100 zł do nawet 2500 zł miesięcznie w ciągu czterech lat.

Średnio nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian miałby otrzymać w kolejnych latach, w wariancie pensum 22 h w 2020 r. – 6128 zł, 2021 r. – 6653 zł, 2022 r. – 7179 zł, 2023 r. – 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 h (poziom średniej OECD) nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia 2020 r. – 6335 zł, 2021 r. – 7434 zł, 2022 r. – 7800 zł, 2023 r. – 8100 zł – dowiedział się dziennikarz Interii.

Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia pułapu 22 (lub 24) godzin przy tablicy w 2023 r.

Rządowe założenia obejmują prognozę naturalnych odejść nauczycieli z zawodu (m.in. w związku z emeryturą) oraz spadającą liczbę uczniów.

Jak ustaliła Interia, zaprezentowane w piątek przez stronę rządową rozwiązania są dodatkową ofertą obok złożonych już wcześniej zapewnień.

Broniarz: Propozycja tylko zaognia konflikt

Do propozycji odniósł się prezes ZNP. Stwierdził, że …

>>>CZYTAJ DALEJ<<<


UDOSTĘPNIEŃ