Potężne zwolnienia w polskim banku! Prawie 1000 osób na bruk!

W najnowszym komunikacie giełdowym Bank Pekao poinformował o tym, że zamierza zwolnić 950 swoich pracowników. Zaś w przypadku 620 planowane jest zmienienie warunków zatrudnienia. To wszystko w okresie od 25 kwietnia do 31 października. To wszystko w ramach realizacji strategii „Siła Żubra”. Zakłada ona dynamiczny rozwój i modernizację organizacji pracy.

Jak wynika z komunikatu giełdowego, który wystosował Bank Pekao SA, redukcja zatrudnienia jest wynikiem „wdrażanej strategii optymalizacji i automatyzacji procesów, a także poprawy efektywności”. Jednocześnie trwają rozmowy ze związkami zawodowymi o podwyżkach wynagrodzenia.

„Zarząd banku w dniu 4 kwietnia 2019 r. powiadomi zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto zarząd banku powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w banku” – napisano w komunikacie.

Jak wynika z raportu „Zatrudnienie w sektorze bankowym – IV kw. 2018”, który przygotował portal PRNews.pl, zatrudnienie na koniec 2018 r. w Pekao SA wynosiło 14,6 tys. osób. Dla porównania pod koniec 2017 roku było to 15,3 tys. osób. Co ciekawe aż 77 proc. banku stanowią kobiety.


UDOSTĘPNIEŃ