Komornik – zawód nie dla każdego

Osoby wykonujące niektóre zawody określane są mianem funkcjonariuszy publicznych. Teoretycznie powinny cieszyć się społecznym uznaniem i szacunkiem, ale nie zawsze tak jest. To stwierdzenie jest prawdziwe nawet w przypadku policjantów, a co dopiero mówić o komornikach. Bardzo często utożsamia się ich z całym złem tego świata, ale czy rzeczywiście jest to właściwe podejście do tematu?

Komornik sądowy to nic innego jak organ egzekucyjny, który upoważniony jest do realizacji tytułów wykonawczych ustanowionych przez sądy. Komornik wykonuje czynności, do których jest upoważniony na mocy stosownych przepisów prawa. Jest on swego rodzaju narzędziem przymusu państwowego. Jego głównym zadaniem jest wszczynanie i przeprowadzanie postępowania polegającego na egzekucji należności dłużnika względem wierzyciela. Komornik zawsze postępuje na postawie wyroków i nakazów sądowych lub aktów notarialnych. Obojętnie zatem, jakie emocje budzi sam zawód komornika, ludzie go wykonujący są ważnym elementem „prawnej układanki” w każdym społeczeństwie.

Odpowiedzialność i niebywały stres

Komornik to zawód wymagający odpowiedniej odporności psychicznej. Podobnie jak lekarz, prokurator czy policjant, również i komornik na co dzień ma styczność z ludzkimi dramatami. Nie może poddawać się żadnym emocjom, bo wówczas jego czynności będą nieefektywne. Wymagana jest tu umiejętność pragmatycznego i skutecznego działania. Nie każdy jest w stanie odnaleźć się w takich sytuacjach.

Kiedyś zawód ten wykonywali tylko mężczyźni i to wcale nie dlatego, że kobietom nie wolno było tego robić. Dziś jednak sytuacja się zmienia, choć powszechnie wiadomo, że kobiety znacznie częściej kierują się w swych działaniach empatią niż mężczyźni. Mimo to z każdym rokiem przybywa kobiet, które z powodzeniem wykonują zawód komornika. Być może dlatego, że bardzo często posiadają znakomitą intuicję, która w tym zawodzie jest niezwykle cenna.

Komornicy często oskarżani są o brak jakiegokolwiek współczucia i chęci pomocy osobom, które znajdują się w bardzo trudnych sytuacjach. Jednak tylko dzięki stanowczości komornika postępowanie egzekucyjne może zakończyć się zgodnie z wyrokiem sądowym. Komornik musi udźwignąć ciężar tego trudnego postępowania.

Kto może zostać komornikiem?

Aby zostać komornikiem sądowym, kandydat musi spełnić wymagania ściśle określone przepisami prawnymi. Przede wszystkim musi posiadać polskie obywatelstwo i dysponować pełnią praw publicznych. Każdy komornik musi mieć przynajmniej 26 lat i ukończone wyższe studia prawnicze, zakończone uzyskaniem tytułu magistra prawa. Równoznacznie traktowane są studia odbyte w Polsce, jak i za granicą. Każdy kandydat do zawodu komornika musi ukończyć tak zwaną aplikację komorniczą oraz zdać egzamin komorniczy. Następnie, po dwóch latach praktyki w roli asesora komorniczego, można otworzyć własną kancelarię.

Z konieczności odbycia aplikacji komorniczej zwolnione są osoby odchodzące z innych zawodów prawniczych, czyli byli prokuratorzy, radcy prawni i adwokaci, a także osoby z tytułem doktora nauk prawnych. Każdy jednak kandydat musi być osobą niekaraną, a jego opinia musi być nieposzlakowana.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zawodzie komornika, porozmawiaj z uznanymi przedstawicielami tej trudnej profesji, jak chociażby z pracownikami kancelarii www.czosnyka-komornik.pl. Rozmowa z osobą wykonującą zawód komornika od wielu lat odsłoni zarówno blaski, jak i cienie takiej działalności, i z pewnością ułatwi ci podjęcie najlepszej dla ciebie decyzji.


UDOSTĘPNIEŃ