Lewica domaga się zwolnienia policjanta! Powodem patriotyczny symbol

Do absurdalnej sytuacji doszło w Katowicach. Jeden z policjantów spisywał uczestników tzw. Świątecznego Pikniku Antyfaszystowskiego w Święto Wojska Polskiego. Funkcjonariusz miał wpięty w kamizelkę Mieczyk Chrobrego. Komenda policji w całej sprawie zapowiedziała „czynności wyjaśniające”. Środowiska prawicowe zapowiedziały petycję w obronie policjanta.

„Choć Mieczyk Chrobrego, o którym mowa, nie jest jednym z przedmiotów umundurowania, należy przypomnieć, że symbol ten w żaden sposób nie koliduje z wartościami, które przyświecać winny Policji i na straży których zobowiązani są stać jej przedstawiciele. Wizerunek Szczerbca, nawiązującego do początków polskiej państwowości, oplecionego wstęgą w polskich barwach narodowych, jest symbolem niezwykle ważnym dla Narodu polskiego, któremu każdy policjant ślubuje wierną służbę zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Policji (Ustawa o Policji z dn. 6 kwietnia 1990 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091)*. Użycie tego symbolu przez funkcjonariusza polskiej Policji jest wyrazem patriotycznych, narodowych wartości wyznawanych przez człowieka, który zobowiązał się „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. Co więcej, uznajemy ten gest za wyraz szacunku do służby i nawiązanie do historii Narodowych Sił Zbrojnych, które w okresie okupacji używały tego właśnie symbolu” – czytamy.

„Mieczyk Chrobrego nie jest symbolem żadnej organizacji politycznej, a jedynie przywiązania do idei narodowej. Stąd też nie może być traktowany jako emblemat stanowiący o przynależności do organizacji partyjnej. Wbrew propagandzie środowisk lewicowych patriotyzm, przywiązanie do idei narodowej i polskość są wspólne dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie, winny być również reprezentowane przez przedstawicieli służb mundurowych naszego kraju” – dodano.

„Pełniący obowiązki służbowe nie może wyzbyć się tożsamości narodowej – tym bardziej godne pochwały jest, że łączy służbę i kultywowanie tradycji, przez co te wartości jeszcze bardziej zyskują na sile i prawdziwości.
Wzywamy zatem przedstawicieli Komendy Stołecznej Policji do nieulegania presji lewicowych aktywistów. Broniąc porządku prawnego, Polska Policja nie może dopuścić, aby stawiano znak równości między umiłowaniem Ojczyzny a wypaczeniami ideologii totalitarnych” – podkreślono w petycji


UDOSTĘPNIEŃ